Verwijzers

Gemeente en Zorgverzekeraar

Gemeente en consulent

Een inwoner of cliënt heeft een ondersteuningsvraag op het gebied van verslaving. Meerdere partijen zijn hierbij betrokken en de inzet van goede zorg waarbij specialisme op het gebied van verslaving nodig is voor het doorbreken van patronen. Dan kan Point O de juiste keuze zijn. Wij zijn erg betrokken bij iedere deelnemer en betrekken het hele netwerk bij de ondersteuning. Om een inschatting te maken of Point O de juiste partij is om uw cliënt verder te kunnen helpen gaan we graag in gesprek om meest passende zorg in te zetten. Hierbij worden andere (keten) partners betrokken in het overleg en waar nodig organiseren we een MDO om vanuit verschillende disciplines tot een goed behandel-, of ondersteuningsplan te komen.

In de regio Noord-Brabant zijn wij voor veel gemeenten een gecontracteerd WMO partner. Zowel voor beschermd wonen als individuele ondersteuning kunnen we vanuit de contracten snel schakelen. Daarnaast geeft het de zekerheid van solide en betrouwbare zorg en ondersteuning.

Naast de contracten met de regio BNOO en Meierij zijn mogelijkheden tot particuliere financiering van de zorg en PGB mogelijkheden om de zorg en ondersteuning te financieren. Hierover gaan we altijd het gesprek aan met de financierende partij om de beste zorg en ondersteuning voor de cliënt in te kunnen zetten.

Mocht u willen overleggen, meer informatie willen of mogelijkheden bespreken; bel ons. We nemen graag uitgebreid de tijd om de mogelijkheden te bespreken.

Zorgverzekeraar, huisarts of verwijzer

De behandeling van Point O GGZ wordt geboden op de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) Aan alcohol gebonden stoornissen of Aan overige middelen gebonden stoornissen binnen de specialistische GGZ. Point O GGZ is WTzI toegelaten. Op deze website is tevens het kwaliteitsstatuut gepubliceerd.

Point O GGZ is te vinden in Zorgdomein, doorverwijzen is hiermee de meest veilige en betrouwbare manier van verwijzen. Een doorverwijzing middels een brief is uiteraard ook mogelijk. Download hier een voorbeeld verwijsbrief. In een verwijsbrief is het van belang in acht te nemen de volgende gegevens aan te leveren:

Persoonsgegevens cliënt (NAW, geboortedatum, BSN en polisnummer verzekering)

Reden van verwijzing (DSM stoornis)

Vernoem dat het specialistische GGZ betreft van Point O GGZ met AGB code: 22221183

Huisarts of kliniek (verwijzer)

Naam, ABG code, functie en plaats van verwijzer

Datum, handtekening en/ of stempel van verwijzer

Mocht u willen overleggen, meer informatie willen of mogelijkheden bespreken; bel ons. We nemen graag uitgebreid de tijd om de mogelijkheden te bespreken.

Hulp nodig?

Bel ons: 0486 – 436642.

Wil je liever mailen of teruggebeld worden?

Laat dan hier een bericht achter