Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit is een werkwoord binnen Point O. Met diverse kwaliteitsprocedures waarborgen wij onze kwaliteitsstandaard binnen bedrijfsprocessen en zorgverlening. Het proactief verkrijgen van feedback vanuit alle betrokken bij point O is iets wat wij erg belangrijk vinden. Zo vragen we actief jaarlijks feedback aan onze samenwerkingpartners en bieden we alle betrokkenen bij Point O ieder kwartaal de gelegenheid inspraak te bieden tijdens de cliënten participatie.

De verzamelde feedback wordt binnen vaste overlegmomenten meegenomen en zetten wij zoveel mogelijk om in acties ter verbetering van onze organisatie en werkwijze. Met het oog op kwaliteit staat voor ons altijd één punt centraal; de best mogelijke zorgverlening voor onze cliënten. Daarom worden ook onze huidige en oud cliënten actief betrokken binnen de kwaliteitsprocedures. Onze kwaliteitsstandaard is deels gesteld vanuit onze HKZ certificering, waarbij met jaarlijkse audits wij kritisch blijven kijken naar onze procedures. Deze standaard is voor ons de baseline waarvan uit wij blijven ontwikkelen en creëren om een stap verder te blijven zetten voor een continuering van kwaliteit, juist binnen een altijd aan veranderingen onderhevig werkveld.

Onze kwaliteitsmanager bewaakt de bestaande kwaliteitsprocedures en is continu in gesprek met betrokkenen om de lat hoger te leggen. Zo vertalen wij feedback in acties die middels plan-do-act in de organisatie worden geïmplementeerd.

Wil jij ook meepraten over Point O? Sluit dan aan bij onze periodieke participatie momenten! Iedere laatste vrijdag van het kwartaal.

Kwaliteitsstatuut Point O GGZ

Point O GGZ heeft een kwaliteitsstatuut waarin omschreven is wat wij verstaan onder kwaliteit en hoe we dit in de organisatie waarborgen.

“Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen aanbieders binnen de generalistische basis-GGZ en de specialistische ggz, binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Onderstaand vind u het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van Point O GGZ BV.”

kwaliteit-en-contracten

Hulp nodig?

Bel ons: 0486 – 436642.

Wil je liever mailen of teruggebeld worden?

Laat dan hier een bericht achter