Preventie

Preventie

Op deze pagina vindt u informatie met betrekking tot het aanbod dat Point O Verslavingspreventie biedt op het gebied van preventie, voorlichting, training en scholing.

Point O Verslavingszorg

Point O is een welzijnsorganisatie die ondersteuning biedt op het gebeid van verslavingsproblematiek in de breedste zin van het woord. Point O houdt er een holistische benadering op na en is een kleine organisatie die snel kan inspelen en sturen op de juiste behandel- of begeleidingsinterventie; van (persoonlijke)interventie, tot individuele of groepsgerichte GGZ deeltijdbehandeling.
Daarnaast biedt Point O ambulante ondersteuning in de thuissituatie, of zelfs 24-uurs zorg in een van onze safehouses in Schaijk of safehouse voor vrouwen.

Preventie in bredere zin

Preventie neemt een belangrijke plaats in bij het bestrijden van verslavingsproblematiek. Hoe eerder er wordt stilgestaan bij de risico’s en mogelijke gevolgen van het gebruik van bewustzijns veranderende middelen, hoe kleiner de kans is op het ontwikkelen van verslavingsproblematiek.

Het vroegtijdig signaleren én voorkomen heeft dus zowel een positieve bijdrage op sociaal-maatschappelijk niveau als financieel vlak. Point O zet daarom sterk in op preventieve interventies. Zowel voor de doelgroep zelf, op scholen en wijkcentra als voor zorgprofessionals, bedrijven en organisaties. Binnen Point O Preventie wordt er een breed scala aan mogelijkheden geboden om een op maat samengestelde oplossing te bieden voor uw vraagstuk.

Point O werkt veel met de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de afdeling Preventie. Dit omdat de ervaring heeft geleerd dat een ervaringsdeskundige dichterbij ‘mag’ komen dan een reguliere zorgprofessional. Een ervaringsdeskundige spreekt vaak de taal van de doelgroep waardoor er veel (h)erkenning ontstaat. Dit zorgt er voor dat een ervaringsdeskundige in veel gevallen een boegbeeld vormt. Er ontstaat contact dat vanuit een laagdrempelig niveau kan worden ingestoken. Uiteindelijk leidt dit er toe dat een deelnemer zich gehoord en gesteund voelt vanuit de herkenning en expertise van een ervaringsdeskundige.

Binnen het Point O Preventie team werken HBO opgeleide (ervaringsdeskundige) medewerkers die al decennia in herstel zijn en vaak al jaren in de zorg werken. Daarnaast ook ex bewoners uit het safehouse die middels het delen van hun levensverhaal een bijdrage leveren.

Zodoende kan er vanuit elk vraagstuk op het juiste niveau worden aangesloten middels een passend aanbod. Uiteraard bestaat er binnen het team Preventie een zorgvuldig afgewogen mix van professionals met én zonder ervaringsachtergrond.

Naast het aanbod gericht op maatschappelijke rehabilitatie is Point O van mening dat voorkomen in alle gevallen beter is. Met die gedachte is de afdeling Preventie ontstaan.
Een afdeling die voorkoming van problematisch middelengebruik en bewustwording hiervan wil uitdragen, om uiteindelijk een pijnlijk en vaak traumatische ervaring te voorkomen.

We zijn er van overtuigd altijd een passend aanbod te bieden en horen u graag tegemoet!

Kennis delen

Lees meer»

Naastencursus

Lees meer»

Hulp nodig?

Bel ons: 0486 – 436642

Wil je liever mailen of teruggebeld worden?

Laat dan hier een bericht achter