Veiligheid Incident Melding

VIM

Tijdens de uitvoering van werkzaamheden kunnen zich incidenten voordoen. Door vroegtijdig te reageren op signalen wil Point O voorkomen dat deze incidenten plaats vinden. Mocht er toch een incident hebben plaatsgevonden, dan willen wij er alles aan doen om herhaling van het incident te voorkomen. Hiervoor is een incidentenprocedure opgesteld, waarin de verschillende acties zijn omschreven en wij ook hebben opgenomen op welke momenten er een verantwoordelijkheid is voor melding van het incident door de directie bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Definitie (bijna)incident:
‘Een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de cliënt of medewerker heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden.’

VIM

Het indienen van een Veiligheid Incident Melding bij de VIM coördinator van Point O

 • Geef indien gewenst je naam op, de VIM coördinator kan dan contact met je opnemen over de afhandeling van de melding. Liever je naam niet doorgeven? Dat mag. Je melding zal dan anoniem verwerkt worden.
 • Geef je e-mailadres op zodat we makkelijk contact met je op kunnen nemen.
 • De datum waarop het incident heeft plaatsgevonden. dd-mm-yyyy
  DD dash MM dash JJJJ
 • Tijdstip waarop het incident heeft plaatsgevonden.
  :
 • Omschrijf het incident zo volledig mogelijk.
 • Omschrijf hoe het incident heeft kunnen plaatsvinden.
 • Geef alle betrokkenen op die bij het incident betrokken waren. Door de knop Ctrl in te drukken kan je meerdere selecteren.
 • Geef de namen op van degene die betrokken waren bij het incident.
 • Geef één of meerdere locaties op waar het incident heeft plaatsgevonden. Door de knop Ctrl in te drukken kan je meerdere selecteren.
 • Omschrijf welke acties of maatregelen jij genomen hebt. En omschrijf welke acties of maatregelen je collega’s getroffen hebben.
 • Is het nodig om een melding te maken bij Veilig Thuis? Doe dit dan direct en betrek hierbij je leidinggevende.
 • Indien er een cliënt betrokken is bij de melding: schrijf een rapportage in zijn of haar cliënten dossier. Met daarin omschreven: – Omschrijving van incident – Tijd, locatie en datum van incident – Betrokkenen bij het incident

Liever een melding geheel anoniem en zonder betrokkenheid van de VIM coördinator?

Neem dan contact op met onze vertrouwenspersoon.


Hulp nodig?

Bel ons: 0486 – 436642

Wil je liever mailen of teruggebeld worden?

Laat dan hier een bericht achter