Traumabehandeling

Traumabehandeling

Herstel en verlichting na trauma

Bij Point O GGZ bieden we traumabehandeling aan die wordt aangepast op de hulpvraag. Deze behandeling is speciaal ontworpen voor cliënten met verslavingsproblematiek die baat hebben bij behandeling gericht op trauma.

Wat is trauma?

Trauma is een psychologische reactie op een schokkende gebeurtenis of ervaring die iemands vermogen om met stress om te gaan overweldigt. Het kan ontstaan als reactie op verschillende soorten gebeurtenissen, zoals geweld, misbruik, natuurrampen, oorlog, verlies van een geliefde, ernstige ongevallen of andere levensbedreigende situaties. Traumatische gebeurtenissen kunnen diepe emotionele wonden achterlaten en hebben een langdurige impact op je welzijn en je mentale gezondheid. Ze kunnen leiden tot verschillende symptomen, zoals flashbacks, nachtmerries, intense angst, prikkelbaarheid, vermijdingsgedrag, gevoelens van onveiligheid, schuldgevoelens, concentratieproblemen en slaapproblemen.


Het is belangrijk op te merken dat niet iedereen op dezelfde manier op traumatische gebeurtenissen reageert. Sommige mensen herstellen sneller, terwijl anderen langdurige emotionele en psychologische gevolgen kunnen ervaren.


Traumabehandeling is gericht op het verminderen van de symptomen en het herstellen van het herstelproces. Verschillende behandelmethoden, zoals EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), cognitieve gedragstherapie, exposuretherapie en lichaamsgerichte technieken, worden gebruikt om je te helpen het verwerken van trauma(s), nieuwe copingsmechanismen te ontwikkelen en je veerkracht te versterken.


Het doel van traumabehandeling is je weer in staat te stellen een gezond en bevredigend leven int herstel te leiden, ondanks de traumatische ervaringen die je hebt meegemaakt. Het biedt hoop, herstel en de mogelijkheid om weer in verbinding te komen met jezelf en anderen.

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een psychische aandoening die ontstaat als reactie op een traumatische gebeurtenis. Om de diagnose PTSS te kunnen stellen worden er specifieke criteria gebruikt. De criteria voor PTSS zijn als volgt:

1. Blootstelling aan een traumatische gebeurtenis: De persoon is blootgesteld aan een traumatische gebeurtenis, zoals een levensbedreigende situatie, ernstig letsel, seksueel geweld of een ander traumatisch incident.

2. Herbelevingen: De persoon ervaart herhaaldelijk onaangename herinneringen, flashbacks of nachtmerries over het traumatische voorval. Deze herbelevingen kunnen intens zijn en gepaard gaan met fysieke en emotionele reacties.

3. Vermijding: De persoon vermijdt situaties, activiteiten of mensen die herinneringen oproepen aan het trauma. Ze kunnen bijvoorbeeld plekken, gesprekken of specifieke gebeurtenissen vermijden die hen aan het traumatische voorval doen denken.

4. Negatieve veranderingen in cognities en stemming: De persoon ervaart negatieve gedachten en gevoelens die verband houden met het trauma. Dit kan zich uiten in gevoelens van angst, schuld, schaamte, woede, hopeloosheid, onverschilligheid, of het gevoel van vervreemding van anderen.

5. Verhoogde prikkelbaarheid: De persoon vertoont symptomen van verhoogde prikkelbaarheid, zoals prikkelbaarheid, woede-uitbarstingen, slaapproblemen, concentratieproblemen, hypervigilantie en overdreven schrikreacties.

6. Duur van de symptomen: De symptomen van PTSS duren langer dan een maand en veroorzaken aanzienlijk lijden en beperkingen in het dagelijks functioneren.

Het is belangrijk dat alleen een gekwalificeerde professional, zoals een psycholoog of psychiater, de diagnose PTSS kan stellen. Als je vermoedt dat je PTSS hebt, is het raadzaam om hulp te zoeken bij een specialist op het gebied van traumabehandeling.

Traumabehandeling bij Point O GGZ

Bij Point O GGZ geloven we in maatwerk. Onze traumabehandeling wordt specifiek afgestemd jouw behoeften, afhankelijk van de hulpvraag kan het traject sneller of intensiever worden doorlopen. Daarnaast bieden we ook voor- en nazorgtrajecten aan als aansluiting op klinische trauma trajecten bij andere instellingen (zoals Traumacentrum Nederland) Kwaliteit van zorg en veiligheid staan daarbij bij ons voorop.


Onze behandeltrajecten hebben een minimale duur van 20 weken. We combineren evidence-based behandelmethoden zoals EMDR, (imaginaire) exposure, Seeking Safety en andere innovatieve technieken zoals lichaamswerk en vaktherapie. Seeking Safety is gericht op het herwinnen van veiligheid en het leren omgaan met trauma gerelateerde klachten. Deze unieke combinatie stelt ons in staat om, indien nodig, een intensievere behandeling te bieden met tot wel vier contacturen per week. Onze (GZ-)psychologen en social workers werken nauw samen om de beste zorg te bieden.

Point O GGZ biedt verschillende mogelijkheden:

Het traject

Het behandeltraject begint met een diagnostisch intakeproces, waarin we jouw situatie en behoeften grondig in kaart brengen. Vervolgens plannen we individuele behandelconsulten, waarbij je wekelijks tot wel vier één-op-één sessies hebt met onze (GZ-)psychologen, orthopedagogen, vaktherapeuten, social workers en ervaringsdeskundigen. Dit stelt ons in staat om een holistische benadering te bieden die aansluit bij jouw specifieke behoeften en doelen.


Het traject duurt minimaal 20 weken. De frequentie van de individuele gesprekken is flexibel en kan variëren, van twee tot vier sessies per week. De duur van het behandeltraject wordt in overleg met jou bepaald, afhankelijk van de voortgang en de doelen die we willen bereiken. Onze behandeltijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.30 uur.

Voor wie is deze traumabehandeling

Deze traumabehandeling isvoor cliënten met verslavingsproblematiek die stabiel is met een minimale clean tijd van 3 maanden die baat hebben bij behandeling gericht op trauma of voor een ieder die kampt met trauma gerelateerde klachten:
• Herbelevingen, flashbacks
• Nachtmerries
• Vermijding van situaties die herinneringen aan het trauma kunnen oproepen
• Intense gevoelens van angst, schuld, schaamte, woede of verdriet
• Moeite met vertrouwen van anderen, jezelf of de wereld om je heen
• Prikkelbaarheid
• Concentratieproblemen
• Slaapproblemen, verhoogde alertheid en het ervaren van emotionele en fysieke spanning


Deze klachten kunnen het dagelijks functioneren ernstig belemmeren. De traumabehandeling van Point O GGZ is ook uitermate geschikt voor het volgen van een voor- en nazorgtraject aan cliënten die (zullen) worden behandeld in een kortdurende klinische setting gericht op traumabehandeling.

Aanmelden

Herken je je één of meerdere bovenstaande punten? Meldt je dan nu aan! We kijken ernaar uit om met jou samen te werken en je te ondersteunen op je weg naar herstel. Als je meer informatie wilt of je wilt aanmelden kun je contact met ons opnemen via door het formulier op de website in te vullen (link/ klik hier) of te bellen naar 0486 436642.

Hulp nodig?

Bel ons: 0486 – 436642

Wil je liever mailen of teruggebeld worden?

Laat dan hier een bericht achter