Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit is een werkwoord binnen Point O. Met diverse kwaliteitsprocedures waarborgen wij onze kwaliteitsstandaard binnen bedrijfsprocessen en zorgverlening. Het proactief verkrijgen van feedback vanuit alle betrokkenen bij point O is iets wat wij erg belangrijk vinden. Zo vragen we actief jaarlijks feedback aan onze samenwerkingspartners en bieden we alle betrokkenen bij Point O ieder kwartaal de gelegenheid inspraak te bieden tijdens de cliënten participatie.

De verzamelde feedback wordt binnen vaste overlegmomenten meegenomen en zetten wij zoveel mogelijk om in acties ter verbetering van onze organisatie en werkwijze. Met het oog op kwaliteit staat voor ons altijd één punt centraal; de best mogelijke zorgverlening voor onze cliënten. Daarom worden ook onze huidige en oud cliënten actief betrokken binnen de kwaliteitsprocedures. Onze kwaliteitsstandaard is deels opgesteld vanuit onze ISO-9001 certificering, waarbij we met jaarlijkse externe audits en ieder half jaar met interne audits, kritisch blijven kijken naar onze procedures. Deze standaard is voor ons de baseline waarvan uit wij blijven ontwikkelen en creëren om een stap verder te blijven zetten voor een continuering van kwaliteit, juist binnen een altijd aan veranderingen onderhevig werkveld.

Onze kwaliteitsmanager bewaakt de bestaande kwaliteitsprocedures en is continu in gesprek met betrokkenen om de lat hoger te leggen. Zo vertalen wij feedback in acties die middels plan-do-act in de organisatie worden geïmplementeerd.

Wil jij ook meepraten over Point O? Sluit dan aan bij onze periodieke participatie momenten!

Kwaliteitsstatuut Point O GGZ

Point O GGZ heeft een kwaliteitsstatuut waarin omschreven is wat wij verstaan onder kwaliteit en hoe we dit in de organisatie waarborgen.

“Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen aanbieders binnen de generalistische basis-GGZ en de specialistische ggz, binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Onderstaand vindt u het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van Point O GGZ BV.”

Veiligheid Incident Melding

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen zich incidenten voordoen. Door vroegtijdig te reageren op signalen wil Point O voorkomen dat deze incidenten plaats vinden. Mochten er toch incidenten hebben plaatsgevonden, dan willen wij er alles aan doen om herhaling van het incident te voorkomen.

Gebruik onderstaande knop om een Veiligheid Incident (VIM) Melding te doen.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van de diensten van Point O zijn vastgelegd in onze zorgovereenkomsten. De zorgovereenkomsten zijn (als concept) op te vragen.

Publicatieplicht WNT

Als zorgorganisatie dienen we openbaarheid te geven volgens WNT. De controle verklaring 2021 en 2022 inclusief verantwoording is hier in te zien.

Hulp nodig?

Bel ons: 0486 – 436642

Wil je liever mailen of teruggebeld worden?

Laat dan hier een bericht achter